Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .Εκλογές νέου Δ.Σ.


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού Σχολειού Ουρσουλινών σας προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται για την Τετάρτη 30 Μαΐου του 2018 και ώρα 18:30μμ, στο θέατρο του Δημοτικού Σχολείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:30μμ, στον ίδιο χώρο .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για την διευκόλυνση των μελών μας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας όλων , η Γενική Συνέλευση, κατά πάγια πρακτική, πραγματοποιείται τη δεύτερη ημερομηνία, δηλαδή την Τετάρτη 06 Ιουνίου  2018 και ώρα 18:30μμ


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης .

1.       Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού τρέχουσας χρήσης. Απαλλαγή του Δ.Σ.
2.       Εκλογές νέου Δ.Σ. ( 7 Τακτικών και 3 Αναπληρωματικών Μελών καθώς και 3 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής )  όπως ορίζει το Άρθρο  10 του καταστατικού του Συλλόγου.
3.       Λοιπά θέματα .

 Υπενθυμίζουμε ότι για την εξασφάλιση απαρτίας και για την συμμετοχή σε ψηφοφορίες λήψης αποφάσεων, δικαίωμα έχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Καταστατικού του Συλλόγου. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν στην συνδρομή σας  για το  τρέχον σχολικό έτος 2017-2018, έως και πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                                    Η Γεν. Γραμματέας
Γκιουρτζίδης Δημήτρης                                                                   Βερναρδάκη Ελένη