Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση Συλλόγου Αποφοίτων AUSSI ATHENESΞενάγηση στην Παλιά Βουλή-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Σταδίου 13, την Κυριακή 18.3.2018, ώρα 13.00