Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Υποτροφίες Γυμνασίου-Λυκείου Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών 2018-2019

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, για άλλη μία χρονιά, παρέχει οκτώ υποτροφίες σε αριστούχους τελειόφοιτους μαθητές ΣΤ΄Δημοτικού και τέσσερις υποτροφίες σε αριστούχους τελειόφοιτους μαθητές Γ΄Γυμνασίου.

Με την προϋπόθεση της διατήρησης άριστων επιδόσεων και εξαιρετικής συμπεριφοράς, οι υποτροφίες αφορούν και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, αντίστοιχα.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με γραπτές εξετάσεις, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των  Μαθηματικών.