Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού


Με πολύ μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου  στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού  της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (ΓΣ). 
Ακολουθεί σύνοψη όσων αναφέρθηκαν σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Διοικητικός  και οικονομικός απολογισμός τρέχοντος έτους - απαλλαγή του ΔΣ βάσει του Άρθρου 10 παρ.2& 3 του Καταστατικού

Έγινε σύντομη παρουσίαση των εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων  που πραγματοποιήθηκαν  κατά το διάστημα από 24/11/2016 έως 22/11/2017 από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κο Δημήτριο Γκιουρτζίδη, και αναφορά στις προσεχείς δράσεις. Ακολούθησε ανάλυση των οικονομικών και παρουσίαση του σχετικού  απολογισμού από την Ταμία του Συλλόγου, κα Χουανίτα Χέρρα-Μαντέλου, για το συνολικό διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) (8/6/2015-10/11/2017), η οποία εγκρίθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Συλλόγου. Το σώμα της  Γενικής Συνέλευσης  έκανε δεκτούς τους απολογισμούς και ψήφισε την απαλλαγή του ΔΣ για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

Θέμα 2ο: Έγκριση ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρουσιάστηκαν από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, κο Γεώργιο Γράβαρη, οι λόγοι που οδήγησαν   στην πραγματοποίηση της ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.6&9 του καταστατικού του Συλλόγου στις 25/9/2017 και η αιτία που ζητείται έγκριση της ανακατανομής αρμοδιοτήτων από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.
Το σώμα της ΓΣ εξέφρασε την άποψη ότι μια τέτοια κίνηση προβλέπεται, είναι εσωτερική διαδικασία και εφόσον συμμετείχε και συμφώνησε σε αυτήν η πλειοψηφία του ΔΣ δεν τίθεται θέμα έγκρισης ή επιδοκιμασίας από  τη ΓΣ.  Πραγματοποιήθηκε δια βοής ψηφοφορία όπου αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται θέμα πλέον για το ΔΣ και την πραγματοποιηθείσα ανακατανομή αρμοδιοτήτων.

Θέμα 3ο: Παρουσίαση   προτάσεων  από μέλη του ΔΣ και συζήτηση επί προτάσεων των  μελών του Συλλόγου  για   την  αξιοποίηση   μέρους  του  αποθεματικού  του  ταμείου.  Ψηφοφορία  και  έγκριση προτάσεων.

Αναγνώστηκε από τη Γραμματέα του Συλλόγου, κα Μαριάννα Ζαχαριάδου-Χρυσοφάκη, απόσπασμα των  πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης του ΔΣ όπου είχε συζητηθεί το θέμα της αξιοποίησης μέρους του αποθεματικού του ταμείου μέχρι του ύψους των 4.000-5.000 ευρώ. Παρουσιάστηκαν εν συντομία οι προτάσεις των μελών του ΔΣ. Συγκεκριμένα προτάθηκαν:

1.Εγκατάσταση και λειτουργία μετεωρολογικού σταθμού.
2.Εγκατάσταση και λειτουργία σεισμογράφου.
3.Βελτίωση ηχητικής εγκατάστασης ή του δαπέδου (παρκέ) του χώρου   εκδηλώσεων/γυμναστηρίου.
4.Εγκατάσταση αναβατορίου για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των τσαντών των μαθητών στον α΄όροφο.
5.Αγορά μεταχειρισμένου ή καινούριου αυτόματου αποχυμωτή με σκοπό να προστεθεί  στον πάγιο εξοπλισμό του κυλικείου και στην ιδιοκτησία του Σχολείου.
6. Ενίσχυση της υπάρχουσας σχολικής βιβλιοθήκης και  δημιουργία μιας υπαίθριας βιβλιοθήκης στα πρότυπα των σχολείων των σκανδιναβικών χωρών.
7. Τοποθέτηση πάνελ στα κάγκελα που βρίσκονται στο όριο του οικοπέδου επί των οδών Μανδηλαρά και Ευκαλύπτων.
8. Αγορά και τοποθέτηση ειδικών κάδων προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να εξοικειωθούν οι μαθητές με το θέμα της ανακύκλωσης.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίστηκε ότι θα ήταν σκόπιμο να ζητηθεί από το Σχολείο να καταγράψει και να αναφέρει στον Σύλλογο τις ανάγκες του, κατά προτεραιότητα, για τις οποίες θα επιθυμούσε την οικονομική συνδρομή του Συλλόγου.
              
       Πραγματοποιήθηκε ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για την ενδεικνυόμενη αξιοποίηση του διαθέσιμου ποσού των 4.000-5.000 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προτάσεων στο mail του Συλλόγου sgkursulines@gmail.com ορίστηκε η 15η Δεκεμβρίου 2017.  Τις προτάσεις θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί το ΔΣ συνεπικουρούμενο από επιτροπή εθελοντών γονέων.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση εξώδικου κατά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση το εξώδικο των μελών του ΔΣ, κυριών Βασιλικής Μπλέτσα-Κάιντα και Μάρως Καψή-Πρινέα,   κατά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
              Ανακοινώθηκε στο σώμα της ΓΣ ότι το εξώδικο απευθύνεται στο Σύλλογο συνολικά. Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ αποφάσισε ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει και να προσληφθεί δικηγόρος η αμοιβή του οποίου θα βάρυνε το ταμείο του Συλλόγου κι επομένως θα σπαταλούνταν χρήματα που προορίζονται για τα παιδιά.
              Πολλά μέλη της ΓΣ εξέφρασαν την επιθυμία να βρεθεί λύση η οποία θα προάγει τη συνεργασία όλων των μελών και να γίνει απόσυρση του εξώδικου από τις κες  Βασιλική Μπλέτσα-Κάιντα  και Μάρω Καψή-Πρινέα ως ένδειξη καλής θέλησης.
               
Θέμα 5ο: Προτάσεις Μελών – Λοιπά θέματα

1.Να γίνει επίσημη ενημέρωση από  τη νέα Διοίκηση του Σχολείου και οριστεί ημερομηνία εντός του Δεκεμβρίου για τη συνάντηση της κας Κανελλοπούλου με τους γονείς.

2.Να αυξηθεί το προσωπικό καθαριότητας, καθώς η καθαριότητα στις τουαλέτες, ιδίως του μικρού σχολείου, κρίνεται ανεπαρκής.

3.΄Εγινε πρόταση να τοποθετηθεί εξαερισμός στις αίθουσες διδασκαλίας, κυρίως στο μικρό δημοτικό, λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

4.Προτάθηκε να γίνει πρόσληψη δεύτερης νοσηλεύτριας.

Το ΔΣ του  Συλλόγου δεσμεύτηκε ότι έχει καταγράψει τις προτάσεις των μελών και θα κινηθεί άμεσα με σκοπό  ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν τεθεί.

Αγαπητοί γονείς,

Έχοντας ως γνώμονα το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας στο σχολικό περιβάλλον κι επειδή  δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν όλα τα μέλη στην Γενική Συνέλευση, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας μεταφέρετε τις ιδέες, τις προτάσεις ή και τα παράπονά σας.
 Όλοι μαζί θέλουμε και μπορούμε να συνεχίζουμε το έργο μας για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας!