Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση Σ.Γ.Κ. Δημοτικού την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών  Δημοτικού   Σχολείου Ουρσουλινών σας προσκαλεί  σε Τακτική Γενική  Συνέλευση, η οποία ορίζεται για την Τετάρτη  15 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 19.00, στο θέατρο του Δημοτικού Σχολείου. Σε περίπτωση  μη απαρτίας,  η  Γενική  Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη διευκόλυνση των μελών μας και για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, η Γενική Συνέλευση, κατά πάγια πρακτική, πραγματοποιείται τη δεύτερη ημερομηνία, δηλαδή την Τετάρτη   22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα  19.00.


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός  τρέχοντος έτους (ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για παιδιά  και ενήλικες,  φιλανθρωπικές δράσεις, πικ νικ, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κτλ). Απαλλαγή του ΔΣ για την τρέχουσα δια-χειριστική περίοδο.

2.Έγκριση ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Παρουσίαση προτάσεων από μέλη του ΔΣ και συζήτηση επί προτάσεων των μελών του Συλλόγου για την  αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού του ταμείου. Ψηφοφορία και έγκριση προτάσεων.

4.Ανακοίνωση εξώδικου κατά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5. Προτάσεις Μελών – Λοιπά θέματα

Υπενθυμίζουμε ότι για την εξασφάλιση απαρτίας και για τη συμμετοχή σε ψηφοφορίες λήψης αποφάσεων, δικαίωμα έχουν μόνο τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες που  αφορούν στη συνδρομή σας για το τρέχον έτος 2017-2018 έως και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Η  παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την ενδυνάμωση και το αποτελεσματικότερο έργο του Συλλόγου.