Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ

Αγαπητά μας μέλη

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (ΣΓΚσύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 11, παρ 6,9 &12 του καταστατικού του ΣΓΚ. 

Οι νέες αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ είναι οι εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Γκιουρζίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Γράβαρης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαριάνθη (Μαριάννα) Ζαχαριάδου-Χρυσοφάκη
ΤΑΜΙΑΣ: Αγγελική-Ιωάννα (Χουανίτα) Χέρρα-Μαντέλου
ΜΕΛΗ: Βασιλική (Βίκυ) Μπλέτσα-Κάιντα
             Μαρία (Μάρω) Καψή-Πρινέα
             Χαρίκλεια (Χαρά) Δερβένη-Νέζη