Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Υποτροφίες για το σχολικό ετος 2017 - 2018

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, για άλλη μία χρονιά, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία, παρέχει επτά υποτροφίες σε αριστούχους τελειόφοιτους μαθητές ΣΤ΄Δημοτικού και πέντε υποτροφίες σε αριστούχους τελειόφοιτους μαθητές Γ΄Γυμνασίου. Με την προϋπόθεση της διατήρησης άριστων επιδόσεων και εξαιρετικής συμπεριφοράς, οι υποτροφίες αφορούν και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, αντίστοιχα. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με γραπτές εξετάσεις, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Πληροφορίες