Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση Γονέων Δημοτικού

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί απογευματινή συγκέντρωση ενημέρωσης γονέων για την πρόοδο των μαθητών στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και στα μαθήματα ειδικοτήτων, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, από ώρα 17:00 – 19:00, για όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Στη συνάντηση αυτή, οι γονείς θα παραλάβουν και τους ελέγχους προόδου με τη βαθμολογία του Α΄ τριμήνου.