Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού Σχολείου Ουρσουλινών σας προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση,  η οποία θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 19.00 μμ, στο θέατρο του Δημοτικού Σχολείου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση ορίζεται εκ νέου για την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 19.00μμ. στον ίδιο τόπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς διευκόλυνση των μελών μας και προς αποφυγή ταλαιπωρίας όλων, η Γενική Συνέλευση, κατά πάγια πρακτική, πραγματοποιείται την 2η ημερομηνία, δηλαδή
την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.00μμ

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Καταστατικού, για την εξασφάλιση απαρτίας και για την συμμετοχή σε ψηφοφορίες λήψης αποφάσεων, δικαίωμα έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμότητας, έως και πριν την έναρξη της ΓΣ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
-Δράσεις ΔΣ και Προγραμματισμός δράσεων του Συλλόγου κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-2017
-Προτάσεις Μελών – Άλλα θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την ενδυνάμωση και το αποτελεσματικότερο έργο του Συλλόγου μας.
Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο