Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση Γονέων Δημοτικού

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου σάς προσκαλούν σε απογευματινή ενημερωτική συγκέντρωση, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, στο Θέατρο του Δημοτικού.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη για την ενημέρωσή σας σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Σχολείου, στη φοίτηση των παιδιών σας και στην επικοινωνία σας με τη Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό.
Στη συνέχεια, οι δάσκαλοι θα βρίσκονται στις τάξεις τους και θα σας ενημερώσουν για τον τρόπο εργασίας τους, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου.

Πηγή : www.ursulines.gr