Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Επιστολή για εκπαιδευτικά θέματα

Την Παρασκευή, 9/9/2016, αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου συναντήθηκε με την κυρία Αθανασάκη, Διευθύντρια του Συλλόγου Διδασκόντων και την κυρία Απέργη, Διοικητική Διευθύντρια του Δημοτικού. Ενημερωθήκαμε μεταξύ άλλων για θέματα του ωρολόγιου προγράμματος σπουδών, εκθέσαμε τις προτάσεις του Συλλόγου Γονέων και εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας για τις αλλαγές που επίκεινται σε αυτό. Στο πλαίσιο της συνάντησης απευθύναμε και την ακόλουθη επιστολή, την οποία παραθέτουμε για ενημέρωσή σας.


--
Μαρούσι, 9/9/2016
Προς:
1.      κ. Νικόλαο Πρίντεζη, Γενικό Διευθυντή Σχολείων
2.      κα Ελισάβετ Αθανασάκη, Δ/ντρια Συλλόγου Διδασκόντων Δημοτικού
3.      κα Απέργη, Διευθύντρια Δημοτικού& Νηπιαγωγείου

Κοινοποίηση προς τους Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών

Κύριοι,
Με περισσή διάθεση συνεργασίας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ουρσουλινών διατύπωσε ήδη από τον Ιούνιο του 2016 προς την Διοίκηση του Σχολείου, εγγράφως και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, τις προτάσεις του για την βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και της υποδομής του Σχολείου.

Μεταξύ αυτών προτείναμε τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής,  που μέχρι πέρυσι δεν εντασσόταν υποχρεωτικά στο σχολικό πρόγραμμα, αλλά υλοποιείτο από αρκετά δημόσια σχολεία. Το αίτημά μας αυτό ικανοποιήθηκε μερικά μέσω του επισήμου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας που εκδόθηκε φέτος, για τις τάξεις Α’ έως Δ’, με την προσθήκη μιας ώρας θεατρικής αγωγής. Εκκρεμεί, ωστόσο, αντίστοιχη πρόβλεψη για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ η οποία, με μέριμνα του Σχολείου, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα, και συγκεκριμένα στην «Ευέλικτη Ζώνη» που προκύπτει από τον καταμερισμό των ωρών μαθημάτων για τις τάξεις αυτές και το γεγονός ότι το ωράριο του Σχολείου των Ουρσουλινών είναι 35 ώρες και όχι 30 όπως στα δημόσια σχολεία.

Ενημερωθήκαμε επίσης ότι οι αλλαγές του προγράμματος του Υπουργείου επέφεραν την προσθήκη μίας ώρας Τεχνολογιών Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και μίας ώρας υποχρεωτικής διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας στην Α’ και Β’ Δημοτικού, σε όλα τα σχολεία της χώρας. Είναι ευτύχημα ότι η Σχολή των Ουρσουλινών είχε ήδη προβλέψει, εδώ και χρόνια, την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας από την Α’ τάξη του Δημοτικού, κατά 2 ώρες (για την Α’ και τη Β’), προνόμιο που δεν είχαν τα δημόσια σχολεία και που λειτούργησε θετικά στην προσέλκυση μαθητών στο Σχολείο μας. Με έκπληξη ωστόσο ενημερωθήκαμε ότι από εφέτος το Σχολείο μας θα μειώσει την διδασκαλία Αγγλικών στην Α’ και Β’ δημοτικού κατά μία ώρα, περιοριζόμενο στην μία, υποχρεωτική ώρα που προβλέπει το πρόγραμμα του Υπουργείου. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε αποτελεί δυσμενή μεταβολή του μέχρι σήμερα προγράμματος του Σχολείου, που μπορεί, ωστόσο, να εξομαλυνθεί με πρωτοβουλία και μέριμνα από πλευράς σας, ώστε η μία ώρα Αγγλικών να αναπληρωθεί με αντικατάσταση της μίας (από τις τρεις) ώρες «Ευέλικτης Ζώνης» που πλεονάζουν, καθώς αφαιρείται από το ωρολόγιο πρόγραμμα και η κολύμβηση και μεταφέρεται σε απογευματινή δραστηριότητα.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας αντιδράσεις που ήδη έχουμε από τους γονείς για την μεγάλη αύξηση του κόστους της δραστηριότητας της κολύμβησης (παρά την βελτίωση της υπηρεσίας με την προσθήκη και δεύτερης φοράς) κατά 100 ευρώ (ήτοι 56%) σε μια εποχή όπου όλα ακριβαίνουν.
Και με αυτό το δεδομένο, η μείωση των ωρών διδασκαλίας των Αγγλικών στο σχολείο θα αναγκάσει τους γονείς να καταφύγουν σε φροντιστηριακή διδασκαλία, με την ανάλογη επιβάρυνση κόστους, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί.
Τέλος, επανερχόμαστε στην ανάγκη θέσπισης από εφέτος της ενισχυτικής διδασκαλίας Γαλλικών από την Γ’ τάξη αντί της Ε’ που ισχύει μέχρι σήμερα. Η ενισχυτική διδασκαλία των Γαλλικών, που είναι μια ευγενική προσφορά του ίδιου του σχολείου, συμβάλλει αποδεδειγμένα στην αναβάθμιση του συνολικού γνωστικού επιπέδου των παιδιών στην Γαλλική γλώσσα και έχει αποδειχθεί σωτήρια για τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν γνωρίζουν Γαλλικά και δεν μπορούν να τα βοηθήσουν στο σπίτι, προκειμένου να καλύπτουν εγκαίρως τις μαθησιακές ελλείψεις που ήδη έχουν προκύψει, από μικρότερες τάξεις.
Έχουμε διαπιστώσει στην πράξη ότι η ομοιόμορφη εμβάθυνση των μαθητών στα Γαλλικά διευκολύνει και το έργο των διδασκόντων και το επίπεδο της καθημερινής διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας, προάγοντας και το ειδοποιό χαρακτηριστικό του Σχολείου, που είναι η Γαλλική γλώσσα και κουλτούρα.
Παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειές σας, έτσι ώστε το πρόγραμμα μαθημάτων που θα μοιραστεί στους μαθητές αυτήν τη Δευτέρα, 12/9/2016,  να μην δημιουργήσει δυσάρεστες, παρά μόνον ευχάριστες εκπλήξεις στους μαθητές και στις οικογένειές τους.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις ευχές μας για υγεία και δύναμη προς την Διοίκηση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, για μια καλή, ομαλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος                                                  Η Γεν. Γραμματέας                                            
  ΔΗΜ. ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ                                       Μ. ΚΑΨΗ - ΠΡΙΝΕΑ
--