Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Αποτελέσματα Εκλογών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων Δημοτικού Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών . 
Συνολικά ψήφισαν 76 άτομα . Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

1. ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ  Δ.           ψήφοι   48  (τακτικός)
2. ΧΕΡΡΑ Χ.                            ψήφοι   28  (τακτικός)
3. ΜΠΛΕΤΣΑ Β.                     ψήφοι   22  (τακτικός)
4. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Μ.              ψήφοι   15  (τακτικός)
5 ΠΡΙΝΕΑ Μ.                          ψήφοι   14  (τακτικός)
6. ΓΡΑΒΑΡΗΣ Γ.                     ψήφοι   14  (τακτικός)
7, ΔΕΡΒΕΝΗ Χ.                      ψήφοι   13  (τακτικός)
8. ΤΣΑΓΓΑΡΗ Ε.                     ψήφοι   12  (Αναπληρωματικός)
9. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ    ψήφοι   11  (Αναπληρωματικός)
10,ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ Ε.               ψήφοι   11  (Αναπληρωματικός)

Βάση του Άρθρου 11 παράγραφος 2 εκ του καταστατικού του συλλόγου σε διάστημα (8) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε σώμα .

Η Εφορευτική επιτροπή .