Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Concours d'affiche : "Ma famille préférée"

Στην τάξη Δ1 οργανώθηκε ένας διαγωνισμός αφίσας με θέμα «Une famille imaginaire» (μια οικογένεια φανταστική). Οι μαθητές με πολλή φαντασία έφτιαξαν ανά ομάδες αφίσες, οι οποίες τοιχοκολλήθηκαν και, στη συνέχεια, όλοι οι δάσκαλοι ψήφισαν την καλύτερη αφίσα ανά κατηγορία!

Οι μαθητές παρέλαβαν τα βραβεία τους: βραβείο καλής συνεργασίας, βραβείο για την αφίσα με την περισσότερη φαντασία, βραβείο για την αφίσα με τα καλύτερα χρώματα, βραβείο για την πιο πρωτότυπη αφίσα!